DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que o día 7 de outubro do 2022, unidades pertencentes á 4a SUIGE (VALLADOLID) realizarán unha serie de manobras que requiren desprazamentos polo exterior da propiedade militar.

Estas marchas levarase a cabo polo Concello de Guitiriz. O que se fai público para xeral coñecemento.