DONA MARISOL MORANDEIRIA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que con motivo das festas do entroido dende a noite do día 16 ao 17 de febreiro ata a noite do día 20 ao día 21 de febreiro de 2023 (incluída) autorizase a ampliación do horario de peche dos establecementos de hostalería nunha hora máis do legalmente establecido.

Ver bando