DONA Mª SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que o día 29 de novembro de 2023, Unidades do Exército de Terra (CIAZAP 2/VII) pertencente ó Batallón de Zapadores da Brigada Galicia VII, realizarán unha marcha que require o desprazamento polo exterior da propiedade militar.

Esta marcha levarase a cabo polo termino municipal dese Concello.