Desde o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que o próximo 20 de outubro de 2022, realizáranse polo BAC “ Cantabria A-15 da Armada” unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución, que requiren desprazamentos polo exterior da propiedade militar.

Estas marchas levaranse a cabo polo Concello de Guitiriz.