ONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que dende o día 13 ó 16 de novembro de 2023, Unidades do Exército de Terra (BIMT Zamora I/29) realizarán unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución, que requiren o desprazamento polo exterior da propiedade militar.

Estes exercicios e marchas levaranse a cabo polo termino municipal dese Concello.