Desde o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que o 10 de novembro de 2022, vanse a realizar uns movementos de vehículos militares que requiren desprazamentos polo exterior da propiedade militar.

Estas marchas levaranse a cabo, entre outros, polo termino municipal dese Concello.