DONA MARIA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER:

Que con motivo da festividade de Semana Santa, dende a noite do día 27 ao 28 de marzo de 2024 ata a noite do día 30 ao 31 de marzo de 2024 (incluída) autorízase a ampliación do horario de peche dos establecementos de hostalería nunha hora máis do legalmente establecido.