DONA Mª SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que do 25 ao 28 de setembro de 2023, Unidades do Exército da Terra (GT “Zamora”-Brillat) realizarán unha serie de exercicios de instrución e condución que require o desprazamento polo exterior da propiedade militar.

Estas actividades levaranse a cabo, entre outros, polo termino municipal dese Concello.