DONA MARÍA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO

CONCELLO DE GUITIRIZ FAI SABER:

Que a realización das fogueiras con motivo do San Xoan deberán de solicitarse neste Concello, entre os dias 8 e 21 xuño de 2023 (ambos incluídos), en horario de 9:00 a 14:00 horas, ou ben pola sede electrónica do concello (guitiriz.sedelectronica.gal)

Para tramitar os permisos é necesario comunicar os datos da persoa responsable do mesmo, nome e apelidos da persoa solicitante, así como o seu número de DNI, o enderezo de residencia e a localización na que se vai a realizar a fogueira.