DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga ( Guitiriz) infórmannos que o 4 de maio de 2023, Unidades de la Armada realizarán unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución que require o desprazamento polo exterior da propiedade militar.

Estas actividades levaranse a cabo polo termino municipal dese Concello. O que se fai público para xeral coñecemento.