DONA Mª SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga ( Guitiriz) infórmannos cós días 27, 28, 29, 30, 31 de maio e 01, 02 de xuño del 2024, unha Unidade da Armada (Escola Naval Militar de Marín), realizará unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución, que requiren o desprazamento polo exterior da propiedade militar. Estas actividades levaranse cabo, entre outros, polo termino municipal de ese Concello.