DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga ( Guitiriz) infórmannos que o 29 de marzo de 2023, Unidades da Armada (TERNOR) realizarán unha serie de marchas topográficas que requiren desprazamento polo exterior da propiedade militar. Esta marcha levarase a cabo polo termino municipal dese concello.

O que se fai público para xeral coñecemento.