DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Santa Cruz de Parga ( Guitiriz) infórmannos que o 16 de marzo de 2023, Unidades do exercito de Terra realizarán unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución militar que requiren o desprazamento polo exterior da propiedade militar.

Estas actividades levaranse a cabo polo termino municipal dese concello, entre outros.
O que se fai público para xeral coñecemento.