DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

Fai saber:

Que a Subdelegación do Goberno en Lugo, autorizou á Federación Galega do Rifle e Tiro Olímpico (FEGATO), R.E. no concello do 14/06/2022 RC 2181/2022, para uso das instalacións do Campamento Militar de Parga-Guitiriz (Lugo) para celebración do seguinte campionato:

– Campionato de España F-Class 500 e 600 iardas, para os días 24, 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2022.