DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que a Unidade Mobil 01 de inspección técnica de turismos desprazarase ao Concello de Guitiriz nas seguintes datas e ubicacions:

 do 01/06/2023 ao 06/06/2023 Polígono Industrial (Guitiriz)

A ALCALDESA
Ma Sol Morandeira Morandeira. Documento asinado electronicamente

Concello de Guitiriz

Rua do Concello no4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

O horario de atención será de 9:00 a 13:30 pola mañá, e de 15:15 a 18:00 pola tarde. O servizo prestarase en horario de mañá e tarde todos os días, agás:

 06/06/2023 que será horario só de mañá

Para solicitar cita previa:

  •   Por teléfono: 902 30 90 00
  •   A través da nosa páxina web: www.sycitv.com – Cita previa.

NOTA: A admisión de vehículos con características particulares estará condicionada á posibilidade de realizar as operacións de inspección regulamentarias.