DONA MARIA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

O 17 de agosto do 2023 a partir das 8h comezan as obras de arranxo e humanización da Rúa Boa Veciña, por causa de estas regularanse cambios na circulación e estará prohibido aparcar nos estacionamentos da rúa, solo se poderá utilizar o aparcadoiro habilitado.

Agradecemos a colaboración da veciñanza.