DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que durante os días 2, 3 e 4 de Setembro de 2022 amplíase o horario dos locais de hostalería dúas horas máis do seu horario habitual.