DONA MARIA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Recordamos a prohibición de utilizar a auga da traída para encher piscinas e apelamos a responsabilidade da veciñanza de facer un uso adecuado da auga.