As presentes bases rexerán a convocatoria de concesión de axudas en concorrencia competitiva para adquisición de equipamento e material escolar.

Descarga. Bases.