DONA MARISOL MORANDEIRIA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA
DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que con motivo das Festas de Semana Santa dende a noite do día 1 ao 2 de abril ata a noite do día 8 ao 9 de abril de 2023 (incluída) autorizase a ampliación do horario de peche dos establecementos de hostalería nunha hora máis do legalmente establecido.