Marisol Morandeira, alcaldesa do Concello de Guitiriz, fai saber que: Durante os días 19,20,21,22 de agosto de 2022 amplíase o horario dos locais de hostalería dúas horas máis do seu horario habitual.

Descargar bando