Desde o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que as Unidades do Exercito da armada realizarán unha serie de marchas topográficas que requiren desprazamento polo exterior da propiedade militar.  Estas marchas levaranse a cabo polo termo municipal deste concello do 10 ao 11 de decembro 2019.

BANDO